Wat is vroegtijdige zorgplanning?

 

Wil je nadenken over welke zorgen je later nodig hebt? Dan kan je met je familie en zorgverleners aan vroegtijdige zorgplanning doen.

Samen met hen bespreek je hoe je die zorg ziet en wat je belangrijk vindt. Dat maakt het gemakkelijker om beslissingen te nemen en samen voor jou te zorgen.

Vroegtijdige zorgplanning is nooit af, bouwt op en verandert doorheen de tijd.

 

Voorbeelden van vroegtijdige zorgplanning:

 

We hanteren volgende definitie over vroegtijdige zorgplanning:

Vroegtijdige zorgplanning is een continu en dynamisch proces van reflectie en dialoog met je naasten en zorgverleners, waarbij je toekomstige zorgdoelen bespreekt en vastlegt. Het doel van het proces is het verwoorden van de waarden en voorkeuren over je toekomstige zorg. Dit proces bevordert de besluitvorming wanneer je niet meer in staat bent om je wil te uiten.

Van Mechelen W, Piers R, Van den Eynde J, et al. Richtlijn vroegtijdige zorgplanning. Pallialine 2014.

 

Voor wie is vroegtijdige zorgplanning?

 

Vragen?

Meer info over vroegtijdige zorgplanning krijg je bij:

 

Lees hoe vroegtijdige zorgplanning ontstond in West-Vlaanderen.

 

Activiteit toevoegen send

mijn vroegtijdige zorgplanning

Hoe pak ik het aan?

publicaties

Relevante publicaties rond het thema

inspiratie / materiaal

Op zoek naar gesprekstips, een spel, beeldmateriaal, ... ?